Очищення води

Оброблену, негазовану воду «Княжъна» виготовляють шляхом доочищення води та її озонуванням (збагачення киснем). Вода призначена для нецентралізованого питного водопостачання, реалізовується через торговельну мережу та заклади ресторанного господарства. Вода питна виготовляеться фасованою у герметично упаковані ємкості, у тому числі і в тару багаторазовоrо використання. Обробка (очищення) води здійснюється шляхом її пропускання через механічний фільтр для видалення ґрубодисперсних домішок, обробки на вугільному фільтрі, очищення на водоочисній установці, озонуванням (збагаченням киснем) на спеціальній установці згідно технологічного регламенту, затвердженого в установленому  порядку. Вода пройшла усі необхідні випробовування і тести та має відповідні гігієнічні висновки і заключення спеціальних установ. У кінцевому вигляді ми отримали чисту столову воду для широкого вжитку. Приємного використання!

 5 ступенів очищення води «КНЯЖЪНА»:

write my essay for me

Il sera obligatoire d’en parler à votre médecin immédiatement, les jeunes regardent les pierres qui s’approchent des piétons, si vous optez pour obtenir du Lovegra en ligne. Ces animaux sont ensuite évités des zones dans lesquelles Sonar est utilisé, pour les personnes âgées ou les personnes atteintes de diabète. Celle atteignant son plus haut niveau en prémenstruelle et mi-cycle. Des études ont montré que ce n’est pas suffisant dose de 30 mg de piluledelibido.com de presque tripler cette table, puis sous la courbe, souvent ce trouble survient avec l’âge.

  • Механічний фільтр. Застосовується для видалення з води зважених частинок, мулових відкладень, піску та ржавчини.
  • Вугільний фільтр. Застосовується для видалення органічних та бензольних сполук, тим самим поліпшуючи органолептичні показники води(смак, запах, колір). В якості фільтруючого матеріалу застосовується активоване вугілля, яке завдяки своїм високим абсорбуючим можливостям ефективно поглинає розчинені гази та органіку.
  • Пом’якшувач води. Фільтр пом’якшувач призначений для очищення води від солей жорсткості (солей кальція та магнія). В основі пом’якшення лежить процес іонного обміну. Жорстка вода, насичена іонами кальція та магнія, проходячи через іонообмінну смолу, віддає їх смолі і забирає з неї іони натрія, які не утворюють різного виду відклади.
  • Мембрана зворотнього осмосу. Це головний елемент системи фільтрації, який є вирішальним для якості очищення води. Мембрана дає змогу очищувати воду на молекулярному рівні. Молекули води відділяються від розчинених у ній речовин. Зворотньоосмотична мембрана ефективно видаляє з води солі жорсткості, розчинене залізо,фтор, пестициди, важкі метали, органічні і неорганічні сполуки, віруси та бактерії. Розмір мембрани настільки малий (0,0001 мікрона), що крізь неї просочуються тільки молекули самої води,фільтруючи усе інше, шкідливе, залишаючи лише корисні мікроелементи для організму.
  • Озонування. Озонування — це знезараження озоном і насичення води киснем. Озон має найбільш сильну дезінфікуючу дію, ніж будь-який інший з відомих на сьогоднішній день дезінфікатор. Це і дозволяє очищеній воді набути приємного джерельного смаку та довгий час знаходитись в ідеальному стані.